Wiktor Piechowski

Realizacja video: Maciej Edelman, Jakub Solarz
Zdjęcia: Maciej Edelman, Jakub Solarz
Asystent: Franciszek Przybylski
Montaż: Marcin Wojciechowski

Teatr Studyjny w Łodzi, ul. Kopernika 8, 90-509 Łódź
tel: 42 63 64 166